Circulaire economie

Sources ALMA en SUEZ bouwen samen de eerste geïntegreerde PET-recyclagefabriek in België

Sources ALMA en SUEZ kondigen vandaag hun partnerschap aan voor de bouw van de eerste geïntegreerde recyclagefabriek voor PET in België. De locatie wordt Couillet bij Charleroi. De fabriek, die deels gefinancierd wordt door SRIW (Société Régionale d'Investissement de Wallonie), zal jaarlijks 40.000 ton aan PET recycleren. De post-consument PET-flessen worden geleverd door Fost Plus en zijn volledig van de Belgische markt afkomstig. Deze flessen worden verwerkt tot nieuwe flessen met gerecycleerd PET (r-PET), die op hun beurt vooral voor de Belgische markt bestemd zijn. Met de bouw van de fabriek, die in de regio Charleroi ongeveer veertig nieuwe banen zal opleveren, gaat een investering van bijna 40 miljoen euro gepaard.

'Bottle-to-bottle'-recyclage als stimulans voor de circulaire economie in België


SUEZ, expert in afval- en waterbeheer, en Sources ALMA, marktleider in volume voor gebotteld water op de Belgische markt, kondigen hun partnerschap aan voor de bouw en het beheer van de eerste geïntegreerde PET-recyclagefabriek in België. PET (polyethyleentereftalaat) is het belangrijkste polymeer bij het vervaardigen van waterflessen. Sources ALMA en SUEZ wonnen de aanbesteding van Fost Plus, dat de post-consument ingezamelde PET-flessen zal leveren. Er wordt 40 miljoen geïnvesteerd in deze nieuwe fabriek die gebouwd wordt op het terrein van intercommunale Tibi (Charleroi) en die in de regio ongeveer 40 directe arbeidsplaatsen zou moeten opleveren. De bouw ervan begint in oktober 2021 en de voltooiing is gepland voor december 2022.

Dankzij deze fabriek kunnen op de Belgische markt ingezamelde PET-flessen gerecycleerd worden tot flessen uit hoogwaardige, gerecycleerde PET (r-PET), in lijn met het "bottle-tobottle”-principe. In de fabriek wordt het PET-afval eerst gesorteerd om onzuiverheden te verwijderen en vervolgens gewassen, gedroogd en vermalen tot schilfers. Die worden dan geëxtrudeerd tot korrels. Na een laatste behandeling worden deze r-PET-korrels gebruikt om nieuwe flessen te vervaardigen van de merken van Sources ALMA of haar distributiepartners voor de Belgische markt. Jaarlijks zal de hightechfabriek op deze manier zo'n 40.000 ton PET recycleren. De recyclageketen wordt met andere woorden in België afgerond, een opsteker voor de lokale kringloopeconomie.

"De Belgische burgers zijn de Europese sorteerkampioenen, want we behalen qua recyclage nu al zo goed als het inzamelingspercentage dat Europa voor 2029 heeft vooropgesteld! Met deze volledig circulaire keten ontpopt België zich tot een heuse pionier: flessen die door Belgische huishoudens worden ingezameld, worden in België gerecycleerd om er water- en drinkflessen voor de nationale markt van te maken! Dankzij onze spitstechnologische verwerkings- en recyclageprocessen kunnen we in opeenvolgende lussen blijven werken om onze PET-flessen nieuw leven in te blazen", licht CEO Luc Baeyens, Managing Director van ALMA, toe.Met de recyclage van PET stoten we jaarlijks 120.000 ton CO2 minder uit


Deze fabriek, de eerste in zijn soort in België, zal het mogelijk maken om aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke verpakkingen van zowel de consumenten, het bedrijfsleven als de overheden te voldoen. Het is trouwens zo dat Europa vanaf 2025 een minimum aandeel van 25% recyclagemateriaal voor PET-flessen oplegt. Dat percentage stijgt tot 30% in 2030. België verbindt zich ertoe om dat r-PET-aandeel in de PET-flessen vanaf 2025 op te krikken tot 50%.

Kortom, elke ton r-PET die de nieuwe fabriek van SUEZ en Sources ALMA produceert, vermindert de CO2-uitstoot met 3 ton. De focus van de nieuwe fabriek, die uitgerust is met zonnepanelen en een installatie die het waswater continu zuivert, ligt in de eerste plaats op duurzaamheid. Dankzij zijn centrale ligging profileert de nieuwe fabriek zich overigens bij uitstek als het nieuwe, 100% Belgische recyclagealternatief.

De post-consument PET-flessen van Fost Plus zullen afkomstig zijn van vijf Belgische sorteercentra. Naast het sorteercentrum Valtris, dat zich op wandelafstand van de site van de toekomstige fabriek bevindt, gaat het onder meer ook om Val'Up, het geplande sorteercentrum voor uitgebreide PMD-inzameling (P+MD) in Bergen, het resultaat van de samenwerking tussen SUEZ, VANHEEDE en de intercommunales IDEA en IPALLE.

We zijn bijzonder trots dat we - samen met onze partner Sources ALMA - deze eerste geïntegreerde recyclagefabriek voor PET in België hebben kunnen realiseren. Dit centrum stelt ons in staat om in de hele Belgische waardeketen voor PET aanwezig te zijn èn er een lokale, ambitieuze en circulaire oplossing aan toe te voegen. Onze groepen vullen elkaar bijzonder goed aan en zullen allebei hun specifieke expertise ten dienste van het milieu en de burgers kunnen stellen", zegt Philippe Tychon, CEO van SUEZ Recycling & Recovery Belgium. "Met dit nieuwe partnerschap zullen Sources ALMA en SUEZ ertoe bijdragen sneller gerecycleerde polymeren in België in te voeren en tegelijkertijd het voortouw te nemen in een economie met een lage CO2-voetafdruk", voegt Eric Trodoux, COO van SUEZ R&R Belgium en CTO van SUEZ R&R Northern Europe, toe.Een partnerschap dat zijn sporen al verdiende in Frankrijk


Sources ALMA en SUEZ werken al bijna 10 jaar samen in Frankrijk. SUEZ' recyclagefabriek voor PET-flessen in Bayonne voorziet Sources ALMA al van r-PET voor de productie van zijn flessen. Deze fabriek - "Plastiques Atlantique" - recycleert al meer dan 10 jaar tussen de 25.000 en 30.000 ton PET-flessen per jaar. In België zal de fabriek van Sources ALMA-SUEZ gedeeltelijk worden gefinancierd door het overheidsfonds SRIW, in het kader van de grote investeringen die Wallonië vooropstelt op het gebied van kunststofrecyclage: "Dit project kadert perfect in de oproep die de Waalse regering in februari 2019 deed om initiatieven voor een compleet Waals kunststofrecyclagetraject te ontwikkelen. Dat zal resulteren in een gelijkaardige reeks prioriteiten, opgenomen in het herstelplan 'Get up Wallonia!’ “, aldus nog Olivier Bouchat, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van SRIW. "Ik wil de initiatiefnemers van dit project feliciteren omdat ze het aandurfden om in Wallonië te investeren en het beheer van de plasticstromen lokaal te verankeren", aldus Willy Borsus, viceminister-president en minister van Economie van Wallonië.