De resultaten van het strategische plan SUEZ 2030 overtreffen de doelstellingen en bevestigen het unieke potentieel van de Groep om waarde te creëren, ten gunste van alle stakeholders

>Winst per aandeel1 van 0,75 naar 0,80 euro in 2021 en tot 1,0 euro in 2022
>Gewoon dividend van 0,65 euro uitbetaald in 2021, met een stijging tot 0,70 euro in 2022
>Uitzonderlijk dividend of terugkoop van aandelen voor ten minste 1 miljard euro, zo snel mogelijk en uiterlijk in H1 2021
>Verbeterde financiële flexibiliteit ook ingezet om groei te stimuleren
>Een traject dat bedoeld is om de waarde voor aandeelhouders te verdubbelen tegen 2022

De implementatie van de strategie van SUEZ die in 2019 werd aangekondigd, levert dit jaar al tastbare resultaten op voor verschillende werkstromen. Daardoor kan de Groep het algemene tijdschema vervroegen. Via SUEZ 2030 kan de Groep zijn flexibiliteit gebruiken om de talrijke groeimogelijkheden in onze activiteiten te benutten, in overeenstemming met de doelstelling om een leider te worden op het gebied van milieudiensten.

TASTBARE RESULTATEN DIE HET MOGELIJK MAKEN DE DOELSTELLINGEN VAN SUEZ 2030 UIT TE BREIDEN


Voor elk van de hefbomen voor waardecreatie van SUEZ 2030 - selectiviteit, eenvoud en teambetrokkenheid - maken de tastbare resultaten die in minder dan een jaar werden bereikt, het mogelijk om het strategische plan te versnellen:

 • Het programma voor de rotatie van activa heeft goede vorderingen gemaakt: de eerste golf is voltooid en de gesprekken over de tweede golf bevinden zich in een gevorderd stadium. Het programma zit op een hoger waarderingsniveau dan in eerste instantie beoogd werd als onderdeel van het SUEZ 2030 plan.
 • Het prestatieprogramma streeft nu naar een jaarlijkse besparing van 1,2 miljard euro tegen 2023, waarvan 900 miljoen euro moet worden behaald in 2022.
 • Tot slot bevestigt SUEZ opnieuw zijn engagement om het aandeelhouderschap van zijn medewerkers in de komende twee jaar uit te breiden.

GROEIPERSPECTIEVEN IN 2021 EN 2022 (1)


SUEZ kan de volgende vooruitzichten geven voor zijn financiële traject van 2021 en 2022:

 • Inkomsten van meer dan 16 miljard euro in 20211 en meer dan 17 miljard euro in 2022 (1):
 • Beoogde EBIT tussen 1,35 en 1,50 miljard euro in 2021 en ongeveer 1,7 miljard euro in 2022;
 • Recurrente winst per aandeel tussen 0,75 en 0,80 euro in 2021 en tussen 0,90 en 1,0 euro in 2022.
De richtlijn voor 2020 (1) waarover de Groep eerder communiceerde, wordt bevestigd.

EEN EVENWICHTIGE HERSCHIKKING VAN HET KAPITAAL


Op basis van deze tastbare resultaten zal de Groep het kapitaal herschikken om de groei aan te drijven en tegelijkertijd op een evenwichtige manier geld teruggeven aan de aandeelhouders.
> Investeringen voor groei voor ten minste 4,5 miljard euro van juni 2020 tot december 2022:

 • De Groep versterken in prioritaire en snelgroeiende activiteiten (water, kunststofrecyclage en gevaarlijk afval, digitale oplossingen en technologieën, en internationale ontwikkeling) via geselecteerde anorganische groei voor bijna 1,5 miljard euro;
 • Voortgezette gerichte kapitaaluitgaven om de organische groei te stimuleren (3 miljard euro);

> Aanhoudende schuldafbouw van de Groep voor circa € 1 miljard om tegen 2022 een hefboomeffect van minder dan 3x te bereiken, met behoud van een Baa1-kredietrating > Een versnelling van de uitkering voor de aandeelhouders die tegen eind 2022 ten minste 2 miljard euro zou kunnen bedragen, waarvan:

 • Gewoon dividend van 0,65 euro per aandeel te betalen in 2021, oplopend tot 0,70 euro per aandeel in 2022;
 • Een mogelijke toevoeging van ten minste 1 miljard euro aan de buitengewone uitkering in de loop van 2021;

> Daarnaast kan 1 miljard euro worden gebruikt voor verdere investeringen in organische en anorganische groei, afhankelijk van de opportuniteiten en volgens onze strikte financiële discipline. Dat bedrag kan ook het voorwerp zijn van een extra buitengewone uitkering voor de aandeelhouders.

EEN VERSTERKTE GROEP TEGEN 2022, DIE EEN AMBITIEUS PLAN VOOR WAARDECREATIE VOOR AL ZIJN AANDEELHOUDERS ONDERSTEUNT


SUEZ zal tegen 2022 over een sterk verbeterd financieel profiel kunnen beschikken, met:

 • Snellere organische groei op basis van selectiviteit en focus in overeenstemming met onze strategische prioriteiten: de organische groei zal naar verwachting vanaf 2022 meer dan 4 tot 5 % per jaar bedragen;
 • Hogere rentabiliteit, waarbij onze EBITDA-marges met meer dan 100 tot 300 basispunten stijgen, profiterend van het prestatieplan en van een gunstigere activiteitenmix;
 • Aanzienlijke verbetering van het rendement op het geïnvesteerd kapitaal (ROCE): stijging tot 6,5 % à 7 % in 2022, tegenover 4,9 % in 2019 een jaar eerder dan gepland;
 • Recurrente generatie van vrije kasstroom van meer dan 500 miljoen euro per jaar.


Philippe Varin, voorzitter van de raad van bestuur van de SUEZ Groep
, licht toe: "De raad van bestuur is verheugd over de tastbare resultaten van de implementatie van het transformatieplan SUEZ 2030. De raad van bestuur ondersteunt het management bij de versterking van het plan dat het potentieel voor waardecreatie van een onafhankelijke SUEZ Groep aanzienlijk zal verhogen, ten gunste van alle stakeholders."

Bertrand Camus, CEO van de SUEZ Groep, voegt eraan toe: "Minder dan een jaar na de presentatie van ons plan SUEZ 2030 overtreffen de resultaten ervan onze doelstellingen dankzij de voortdurende inzet van onze teams. Onder impuls van de grote problemen als gevolg van de klimaatcrisis is het onze prioriteit als leider op het vlak van milieudiensten om te investeren in diensten met toegevoegde waarde die de Groep in staat moeten stellen om onze klanten en dus onze groei te ondersteunen. De stappen die we vandaag aankondigen ter versterking van ons strategische plan bieden al in 2022 een aanzienlijke waardestijging voor alle aandeelhouders van SUEZ."

---------------

(1) Uitgaande van een pro-forma-effect van alle verkopen per 1 januari 2021, zonder terugkeer naar een algemene lockdownsituatie over een brede regio, en met constante wisselkoersen en grondstoffenprijzen