Recycling

Coronacrisis zet onze afvalproductie op z'n kop

De afgelopen maanden bleven we allemaal in ons kot en leerden we noodgedwongen om op een andere manier te leven. Dat thuisblijven is ook te merken aan onze afvalproductie. Uit cijfers van afvalverwerkingsbedrijf SUEZ blijkt namelijk dat we sinds 15 maart substantieel meer afval thuis produceren, van sommige stromen tot 30% meer. Ook de hoeveelheid risicohoudend medisch afval is sterk toegenomen: het aantal vrachtwagens dat dit soort afval ophaalde, steeg van 13 naar 21 op het meest kritieke moment van de coronacurve. Maar op andere domeinen is dan weer een forse terugval te zien van de hoeveelheid afval: er werd op een bepaald moment 50% minder bedrijfsafval opgehaald, een rechtstreeks gevolg van COVID-19.
De gevolgen van de coronacrisis zijn op alle gebieden zichtbaar: zowel op financieel, economisch als sociaal vlak is onze maatschappij drastisch veranderd. De nieuwe levensstijl die daarbij komt kijken, uit zich op verschillende manieren. Een daarvan is onze afvalproductie: er is een opvallende verschuiving waarneembaar in onze afvaltendensen. Dat merkt ook SUEZ: het bedrijf ziet wijzigingen in het soort afval dat ze te verwerken krijgt. Zowel op gebied van huishoudelijk, bedrijfs- als medisch afval zien de cijfers er opvallend anders uit dan voor het begin van de coronacrisis.


Gevoelig meer huishoudelijk afval en medisch afval


We zijn meer thuis, dus we produceren meer afval. SUEZ ziet in Gent, waar het actief is in de lokale intercommunale IVAGO, een duidelijke stijging van de verschillende huishoudelijke afvalstromen. Restafval, glas en PMD stijgen respectievelijk met 10%, 16% en 20%. Het GFT-afval stijgt zelfs met 30%. Werner Annaert, Director Material Resources Management SUEZ Recycling and recovery Belgium: “Uiteraard zijn we allen meer thuis en produceren we thuis dus ook meer afval. Daarnaast is ook de consumptie op de werkplek verschoven naar de consumptie in ons kot.

Ook in de zorgsector laat de stijgende afvalproductie zich voelen met een eerste piek van risicohoudend medisch afval in de ziekenhuizen gevolgd door een piek in de woonzorgcentra. Gemiddeld haalt SUEZ zo’n 34 ton risicohoudend medisch afval per dag op. Tijdens de crisisperiode, werd in de maand maart een stijging in volume van 10% vastgesteld en voor de maand april een stijging van meer dan 40%. Tijdens het meest kritieke moment van de curve had SUEZ 21 vrachwagens nodig om alle containers risicohoudend medisch afval op te halen, bijna het dubbele van het normale aantal vrachtwagens.

De term medisch afval is erg breed: het omvat alle afvalstoffen uit geneeskundige of dierengeneeskundige behandelingen, of uit onderzoeken in klinische, medische en farmaceutische laboratoria. “De uitbraak van COVID-19 en de vele extra patiënten zorgden voor een snelle stijging van de volumes risicohoudend medisch afval.”, vertelt Werner Annaert. “Risicohoudend medisch afval wordt apart ingezameld, omdat dit type afval in tegenstelling tot niet-risicohoudend medisch afval, een gevaar inhoudt tot besmetting. Denk naast naalden en spuiten ook aan bloed en andere lichaamsstoffen, maar ook aan beademingsslangen en sommige verzorgingsmaterialen.

De inzameling en verwerking van risicohoudend medisch afval is wettelijk bepaald. Het afval wordt door de ziekenhuizen verzameld in afgesloten containers, dozen of zakken. Deze verpakkingen worden vervolgens door specifiek opgeleide SUEZ-medewerkers naar één van de twee verbrandingssites voor risicohoudend medisch afval in België gebracht. Hier worden de verpakkingen en hun inhoud na aankomst meteen verbrand om elk veiligheidsrisico uit te sluiten.

Forse daling in hoeveelheid bedrijfsafval


SUEZ merkt daarnaast een opvallende daling in de hoeveelheid bedrijfsafval. “Er werd op een bepaald moment 50% minder bedrijfsafval opgehaald in de afgelopen periode, vergeleken met de hoeveelheid voor COVID-19”, beaamt Werner Annaert. Voor de coronacrisis produceerden bedrijven veel meer afval: van kantineafval over kantoorafval tot productieafval. Omdat een groot deel van de bedrijven de afgelopen periode gesloten was en telewerk de nieuwe norm is, had SUEZ deze terugval wel verwacht.

93% van verwerkt afval krijgt nieuw leven


De verschillende verwerkingsinstallaties van SUEZ bieden voldoende capaciteit om het bijkomend afval van de voorbije periode te verwerken. Hierbij streeft SUEZ naar een maximale recyclage om de hoeveelheid afval dat vandaag uiteindelijk nog moet worden verbrand te blijven verkleinen. Philippe Tychon, General Manager SUEZ Recycling and recovery Belgium: “SUEZ België slaagt erin 93% van het verwerkt afval een nieuw leven te geven. We streven ernaar steeds meer materialen te recupereren uit afval om deze opnieuw in de productieketen te kunnen inzetten, volgens het principe van de circulaire economie.”

Op de verwerkingssites van SUEZ wordt er dankzij nieuwe recyclageoplossingen steeds beter en meer gesorteerd. Zo heeft SUEZ in Gent dit voorjaar een innovatieve site geopend waar vanaf nu ultrafijne metaaldeeltjes uit restafval worden teruggewonnen. Het streefdoel is om 100% te recycleren, maar hiervoor is er nog een weg af te leggen naar collectieve bewustwording en gedragsverandering. Daar wil SUEZ een voortrekkersrol in spelen.