Skip to main content

Omgaan met afval en materialen is een belangrijke verantwoordelijkheid. Net daarom legt OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) aan bedrijven verplichtingen op over hun afvalbeheer. Vlaanderen vat deze verplichtingen samen in het Materialendecreet en VLAREMA. SUEZ helpt u om uw bedrijf in regel te stellen met deze wetgeving.
Wat is het?

Materialendecreet en VLAREMA

Het Materialendecreet en het VLAREMA zijn gelijktijdig in werking getreden op 1 juni 2012. Het materialendecreet heeft als doel de schadelijke gevolgen van grondstoffenverbruik en afval zoveel mogelijk te beperken. Het VLAREMA is een uitvoeringsbesluit dat voortvloeit uit het Materialendecreet. Het bevat richtlijnen over hoe u uw bedrijfsafval moet sorteren en laten inzamelen.

Voor wie?

Sorteren en inzamelen volgens VLAREMA

Heeft u een bedrijfslocatie in Vlaanderen? Dan dient u het VLAREMA na te leven. Het VLAREMA legt twee belangrijke verplichtingen op. Ten eerste dient u voor al uw bedrijfslocaties in Vlaanderen waar restafval geproduceerd wordt een VLAREMA-contract afsluiten. Ten tweede bent u verplicht om 21 afvalstromen apart te sorteren en te laten inzamelen. U vindt de lijst met deze afvalstromen hieronder:


 1. Klein gevaarlijk afval
 2. Glas
 3. Papier en karton
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textiel
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en containers die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 14. Landbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen en accu’s
 16. PMD
 17. Hout
 18. Metalen
 19. Plastic folies
 20. Harde plastics
 21. Piepschuim


Om meer materialen te kunnen recycleren en recupereren is het noodzakelijk beter en meer te sorteren. Het aantal afvalstromen dat u apart dient te sorteren en te laten inzamelen zal bijgevolg blijven toenemen. Vanaf 1 januari 2021 zullen ook keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval aan het lijstje toegevoegd worden. We houden de vinger aan de knip voor u. Hou ons VLAREMA-nieuws in de gaten.

Uw contract

Uw VLAREMA-contract

U heeft een bedrijfslocatie in Vlaanderen? Er wordt restafval geproduceerd? Dan bent u wettelijk verplicht voor elk van die bedrijfslocaties een VLAREMA-contract af te sluiten. Het VLAREMA-contract is een overeenkomst tussen de producent van het afval en een geregistreerde afvalinzamelaar, zoals SUEZ. Voor elk VLAREMA-contract dat u afsluit, dient u aan te geven welke afvalstromen u sorteert en gescheiden inzamelt.

OVAM voert regelmatig controles uit op het naleven van het Materialendecreet en het VLAREMA. Heeft u geen geldig contract of leeft u vooropgestelde regels niet na, dan loopt u het risico op overheidssancties zoals aanmaningen en geldboetes.

25 000 +

van onze klanten
stelden zich in regel met de VLAREMA-wetgeving
30 000 +

VLAREMA-contracten werden
reeds via Easy Waste getekend
Onze oplossingen

Welke oplossingen biedt SUEZ aan?

Bent u op zoek naar het juiste recipiënt om uw afval in te sorteren? Geraakt u niet goed wijs uit alle wettelijke verplichtingen? Kunt u wat hulp gebruiken om uw VLAREMA-contract op te stellen of uw aangifte in te vullen? Wij hebben de oplossingen voor u in huis!

inzameling opmaat

Inzameling op maat

Wij hebben een groot assortiment aan containers en inzamelzakken en kijken graag met u mee wat het best geschikte recipiënt is.

SUEZ biedt u voor elke afvalstroom, die u gescheiden wil sorteren en laten inzamelen, een oplossing op maat.

Weegt u diverse alternatieven tegenover elkaar af? Heeft u nood aan advies? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.
easy waste home page

Uw VLAREMA-contract tekenen via Easy Waste

Easy Waste, onze handige digitale tool, maakt het mogelijk voor u om al uw bedrijfslocaties waarvoor u een VLAREMA-contract dient te tekenen, in kaart te brengen en te raadplegen.
In enkele klikken brengt u uw contract in orde. Hoe? Maak snel een Easy Waste-account aan.

Stap 1: login op Easy Waste

Stap 2: klik in de rechterbovenhoek op VLAREMA

Stap 3: vul uw VLAREMA-aangifte in

Registreer u voor Easy Waste
Contact

Vragen over uw VLAREMA-contract?

Heeft u vragen over uw VLAREMA contract? Contacteer ons dan via onderstaand invulformulier. Onze afvalspecialisten helpen u graag verder.

Waar bent u naar op zoek?
TOP