Skip to main content

Sorteerwetgeving Wallonië

Produceert u als bedrijf afval in Wallonië? Dan bent u voor de inzameling en verwerking gebonden aan de Waalse afvalwetgeving. Ontdek hier wat dat inhoudt.

Bedrijfsafval sorteren in Wallonië

Produceert u als bedrijf, handelaar of zelfstandige afval in Wallonië? Of als organisatie, openbare instelling of op andere wijze? Dan bent u gebonden aan de sorteerwetgeving voor bedrijfsafval van het Waalse gewest.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij het Waalse DSD (Département du Sol et des Déchets). Uw bedrijf moet gedurende twee jaar de bewijstukken kunnen voorleggen dat de betrokken fracties effectief aan de bron werden gesorteerd.

Om te weten welke afvalstromen u in Wallonië gescheiden moet houden verwijzen we u door naar de website van onze partner VALIPAC: https://iksorteerinmijnbedrijf.be/controleer-uw-verplichtingen.

Waar bent u naar op zoek?
TOP