Skip to main content

Sorteerwetgeving Vlaanderen

Produceert u als bedrijf afval in Vlaanderen? Dan bent u voor de inzameling en verwerking gebonden aan de Vlaamse afvalwetgeving. Ontdek hier wat dat inhoudt.

Bedrijfsafval sorteren in Vlaanderen

Produceert u als bedrijf, handelaar of zelfstandige afval in Vlaanderen? Of als organisatie, openbare instelling of op andere wijze? Dan bent u gebonden aan de sorteerwetgeving voor bedrijfsafval van het Vlaamse gewest.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een overeenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij OVAM. Deze overheidsinstantie kijkt in Vlaanderen toe op het beheer van afval- en materialenstromen. Met de ophaler van uw restafval moet u ook het zogenaamde VLAREMA-contract ondertekenen waarin u zich engageert om geen selectief in te zamelen afvalstromen mee te geven met het restafval. VLAREMA is het Vlaamse reglement dat oa. oplegt welke afvalstromen selectief moeten worden ingezameld. Controleer zeker of u al met SUEZ een VLAREMA-contract hebt afgesloten voor het restafval. De overheid controleert strikt de afsluiting van deze contracten.

Om te weten welke afvalstromen u in Vlaanderen gescheiden moet houden verwijzen we u door naar de website van onze partner VALIPAC: https://iksorteerinmijnbedrijf.be/controleer-uw-verplichtingen.

Waar bent u naar op zoek?
TOP