Sorteerwetgeving Brussel

Produceert u als bedrijf afval in Brussel? Dan bent u voor de inzameling en verwerking gebonden aan de Brusselse sorteerwetgeving. Ontdek hier wat dat inhoudt.

Bedrijfsafval sorteren in Brussel

Produceert u als bedrijf, handelaar of zelfstandige afval in Brussel? Of als organisatie, openbare instelling of op andere wijze? Dan bent u gebonden aan de sorteerwetgeving voor bedrijfsafval van het Brussels gewest.

Dat houdt onder andere in dat u:

- verplicht een contract moet aangaan met een erkende afvalverwerker zoals SUEZ
- officiële zakken of containers van uw afvalverwerker moet gebruiken
- bedrijfsafval moet sorteren volgens de wettelijke bepalingen

Leefmilieu Brussel kijkt er als overheidsorganisatie op toe dat u deze regelgeving voor afval in Brussel strikt volgt. Om te weten welke afvalstromen u in Brussel gescheiden moet houden verwijzen we u door naar de website van onze partner VALIPAC: https://iksorteerinmijnbedrijf.be/controleer-uw-verplichtingen.