Skip to main content

Sorteerwetgeving

In België zijn de drie gewesten, Brussel, Vlaanderen en Wallonië, bevoegd voor het sorteren en inzamelen, verwerken en valoriseren van alle afval. Hoewel elk gewest zijn eigen afvalwetgeving heeft, zijn ze alle drie gebonden door de overkoepelende Europese afvalwetgeving. Om onze afvalproductie zoveel mogelijk binnen de perken te houden en ons afval zo duurzaam mogelijk te recupereren, voerde de gewestelijke overheden de sorteerwetgeving in.

Bedrijfsafval

De drie gewesten hebben elk eigen sorteerverplichtingen opgelegd aan de afvalproducerende bedrijven. Deze sorteerverplichtingen zijn verschillend per gewest maar de meest voorkomende stromen zoals papier en karton, PMD, glas en sommige kunststoffen dienen in elk gewest apart te worden gehouden. Meer info hierover kan u terugvinden op https://iksorteerinmijnbedrijf.be/controleer-uw-verplichtingen/. SUEZ kan u helpen deze verplichtingen per gewest na te leven.

Huishoudelijk afval

In België wordt het huishoudelijk afval selectief ingezameld. Dat betekent dat verschillende soorten afval op geregelde dagen worden opgehaald aan huis. Of dat u ze kunt deponeren op verzamelpunten of in lokale recyclageparken. Hoe afval sorteren bij u thuis verloopt? Ongetwijfeld al volgens deze categorieën:

- glas
- papier en karton
- PMD
- groenten, fruit- en tuinafval (gft) of groenafval
- klein gevaarlijk afval
- oude of vervallen geneesmiddelen
- batterijen, oude autoaccu's
- bouw- en sloopafval
- houtafval
- oude metalen
- asbesthoudend afval
- herbruikbaar textiel
- afgedankte elektrische en elektronische apparaten
- smeeroliën
- gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën

Waar bent u naar op zoek?
TOP