Skip to main content

Partners

SUEZ werkt samen met onderstaande partners aan een efficiënt sorteer- en recycleerbeleid.

BEBAT

BEBAT werkt aan een beter milieu door de sortering en recyclage van gebruikte batterijen te organiseren, en duidelijk te communiceren rond duurzaam batterijgebruik. Circuleren er veel batterijen in uw bedrijf, dan kunt u zich laten registreren als inzamelpunt. U ontvangt dan van BEBAT gratis inzamelmateriaal. Bovendien worden volle inzameltonnen of -dozen gratis opgehaald en vervangen door BEBAT.

Lees meer op www.bebat.be

Fost Plus

Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Meer bepaald gaat het om papier en karton, pmd, en glas. Fost Plus biedt bedrijven een kant-en-klare sorteerkit met sensibiliseringsaffiches, affiches met sorteerinstructies, affiches met pictogrammen en een webbanner. Via SUEZ kunt u als bedrijf de gekende blauwe pmd-zakken aanvragen. Die hebt u nodig om uw pmd goed te sorteren. Andere zakken worden niet toegestaan, omdat ze het verwerkingsproces verstoren.

Lees meer op www.fostplus.be/nl

VAL-I-PAC

VAL-I-PAC stimuleert en coördineert de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen (karton, plasticfolie, pallets, …). Biedt uw bedrijf die afvalstoffen gescheiden aan? dan komt u in aanmerking voor een financiële premie. U hoeft daarvoor zelf niets te doen, SUEZ stuurt de nodige gegevens rechtstreeks door naar VAL-I-PAC en zorgt voor de administratie rond de aanvraag.

Lees meer op https://www.valipac.be/nl/

Recupel

Recupel streeft naar een betere leefwereld door afgedankte elektrische apparaten op een duurzame en kostenefficiënte wijze in te zamelen en te verwerken. SUEZ is Recupel-partner. Werkt u voor uw elektroafval samen met SUEZ, dan bent u volledig in orde met de wetgeving.

Lees meer op www.recupel.be/nl/

Recytyre

Recytyre vzw is een non-profitbeheersorganisme voor afvalbanden. Ze formuleren de inzamel- en recyclagedoelstellingen, en helpen handelaars bij de inzameling en verwerking van hun afvalbanden. SUEZ werkt samen met Recytyre. Wij zamelen gratis uw gebruikte banden in, zorgen voor de sortering en garanderen een optimale en duurzame verwerking.

Lees meer op http://www.recytyre.be/nl

Valorfrit

Valorfrit promoot de correcte inzameling en recyclage van gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Met SUEZ als erkend Valorfrit-inzamelaar, bent u gerust: uw administratie en verwerking verloopt volgens de wettelijke modaliteiten. Bij elke inzameling van uw frituurolie of vetten krijgt u van SUEZ een inzamelbon die u vijf jaar moet bijhouden. Bij controles van het FAVV, van OVAM, BIM of OWD toont u daarmee aan dat de frituurolie correct werd ingezameld en verwerkt.

Lees meer op https://valorfrit.be/nl

Valorlub

Valorlub sensibiliseert gebruikers, inzamelaars en verwerkers van smeeroliën. Ze staan ook in voor het uitwerken en uitvoeren van de doelstellingen rond de inzameling en verwerking. SUEZ is erkend als Valorlub-inzamelaar. Laat uw bedrijf jaarlijks niet meer dan 2000 liter afvalolie van goede kwaliteit inzamelen? Dan bestaat de kans dat u recht heeft op een premie. U hoeft zelf niets te doen, want het is SUEZ die de nodige gegevens doorspeelt aan Valorlub. Als klant krijgt u een unieke code om de uitbetaling te activeren.

Lees meer op https://valorlub.be/nl

Waar bent u naar op zoek?
TOP