Skip to main content

Missie en strategie

De toenemende schaarste van natuurlijke grondstoffen is een uitdaging die het leven van onze toekomstige generaties zal bepalen. Bij SUEZ zien we het als onze missie om onze natuurlijke rijkdommen te beschermen en te behouden. Daarom herbronnen we nieuwe grondstoffen vanuit uw afval, helemaal volgens het principe van de circulaire economie.

Van afval naar grondstof

Om grondstoffen te beschermen en te behouden, is een gesloten kringloop nodig. Wat vroeger afval was, wordt nu de grondstof voor nieuwe producten. SUEZ ijvert voor een meer circulaire economie en voor het behoud en herstel van het natuurlijke kapitaal van de planeet: water, bodem, lucht.

Continu op zoek naar nieuwe oplossingen

Bij SUEZ zijn we continu op zoek naar nieuwe technieken om afval waardevolle toepassingen te geven. De stromen worden ingezameld, verwerkt en gerecycleerd. Dankzij doorgedreven onderzoek bekomen we meer efficiënte en duurzame oplossingen voor verschillende soorten afval.

Doorgedreven onderzoek als basis

We investeren voortdurend in onderzoek en kunnen zo onze inzamel-, verwerkings- en recyclageprocessen continu optimaliseren. Zo komen we aan de evoluerende behoeften van onze klanten tegemoet, maar reduceren we ook de CO2-uitstoot en verminderen we de druk op primaire grond- en brandstoffen.

Innovatieve producten als resultaat

SUEZ België slaagt erin 89% van het verwerkt afval een tweede leven te geven. Zo recycleren we drankkartons onder meer tot briefpapier, omslagen en kartonnen dozen. Petflessen worden polyester textielvezels voor truien en t-shirts. En gerecycleerd staal vindt u terug in auto-onderdelen en huishoudapparaten.

Van afvalinzamelaar naar grondstoffenproducent

SUEZ streeft ernaar om nieuwe grondstoffen te genereren, materialen te hergebruiken en zo de natuurlijke rijkdommen veilig te stellen voor de toekomst. We focussen ons op het terugwinnen van materialen, organisch-biologisch afval en energie.

$name
Terugwinnen van materialen
Recycleerbaar afval wordt omgezet in secundaire grondstoffen en gebruikt om nieuwe producten te maken.
$name
Terugwinnen van organische stromen
Organisch afval keert terug naar de bodem door middel van een composteringsproces of andere bodemverbeteraars.
$name
Terugwinnen van energie
Niet-recycleerbaar afval gaat naar de afvalenergiecentrale en wordt gebruikt om energie te produceren.
Waar bent u naar op zoek?
TOP