Een wereldleider

SUEZ is al 160 jaar een expert in afvalverwerking en waterbehandeling en is aanwezig op de vijf continenten. We zijn een wereldleider op het vlak van milieudiensten. Met de concrete oplossingen die wij onze klanten bieden, willen we het natuurlijke kapitaal van onze planeet beschermen en het welzijn en de levenskwaliteit van haar bewoners op duurzame wijze verbeteren.

Werken aan een duurzaam milieu, elke dag!

De natuurlijke hulpbronnen van de aarde raken uitgeput. Om die ontwikkeling tegen te gaan, is het belangrijk dat we de essentiële elementen van het milieu beschermen: water, aarde en lucht. Dat is onze ambitie bij SUEZ. We moedigen onze klanten elke dag opnieuw aan om grondstoffen na gebruik te recycleren zodat ze een nieuw leven krijgen in de vorm van grondstof of energie.

Onze bestaansreden

Optimaliseren en waken over het behoud van watervoorraden, verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen, leveren van hernieuwbare energie … SUEZ kan vertrouwen op een belangrijke expertise in alle beroepen die verbonden zijn met water, sanering, inzameling en valorisatie van afval. En die expertise wordt al 160 jaar lang ontwikkeld.
> Ontdek onze bestaansreden op de website van de SUEZ Groep

Onze ambitie

De groei van de wereldbevolking en van de steden, de opwarming van de aarde en de grondstoffenschaarste maken dat we vandaag wereldwijd een groeimodel nastreven waarbij minder grondstoffen worden verbruikt. Om een geslaagde milieutransitie mogelijk te maken voor steden en industrieën, ontwikkelt SUEZ modellen die innovatief zijn en in lijn met de circulaire economie om in te spelen op de vereisten van de toekomst.
> Ontdek onze ambitie op de website van de SUEZ Groep

Onze strategie

Met het oog op de uitdagingen van het nieuwe decennium werkte SUEZ een strategisch plan uit met de naam 'Shaping SUEZ 2030'. Daarin staat dat SUEZ zijn klanten oplossingen met grote meerwaarde wil bieden die 100% duurzaam zijn en het verschil maken dankzij hun positieve impact op de gezondheid, de levenskwaliteit, het milieu en het klimaat.
> Ontdek onze strategie op de website van de SUEZ Groep

Onze aanwezigheid wereldwijd

SUEZ telt 90.000 medewerkers, gespreid over de 5 continenten. Elk van hen werkt elke dag mee om overheden, industrieën en gemeenschappen te helpen om hun grondstoffen slim en duurzaam te beheren.
> Ontdek onze wereldwijde aanwezigheid op de website van de SUEZ Groep

Onze geschiedenis

SUEZ draagt al meer dan 160 jaar zijn steentje bij tot de grote revoluties van onze samenleving en doet dat ten dienste van de menselijke vooruitgang. Van de aanleg van het SUEZ-kanaal tot de grote omwentelingen op het vlak van hygiëne en volksgezondheid, maar ook stedelijke comfort én de huidige duurzame groei ... onze oplossingen en technologieën zetten steden, industriën en burgers aan om de meest ambitieuze uitdagingen samen met ons aan te gaan.
> Ontdek onze geschiedenis op de website van de SUEZ Groep

Voor een intelligent en duurzaam beheer van grondstoffen

89.000

werknemers op wereldvlak
5

continenten
+ 450.000

industriële en commerciële klanten
€ 18 miljard

omzet in 2019
4,2 miljoen

ton secundaire grondstoffen geproduceerd
8,7 TWh

hernieuwbare energie geproduceerd
+ 45 miljoen

ton afval verwerkt
3,6 miljoen

ton gevaarlijk afval verwerkt
32,7 miljoen

mensen die gebruikmaken van de afvalinzamelingsdienst
1,2 miljard

m³ afvalwater hergebruikt per jaar

7,1 miljard

m³ drinkwater geproduceerd wereldwijd
10,2 miljoen

ton materiaal dat in de sorteercentra wordt gerecupereerd