Waterbeheer

In deze steeds veranderende wereld, waar watervoorraden schaarser worden, staan lokale gemeenschappen voor nieuwe milieuproblemen.
SUEZ zet zich in om op een intelligente en duurzame manier in te spelen op de groeiende behoeften van de bevolking en voldoet daarbij aan de wettelijke eisen voor de behandeling van drinkwater en afvalwater.
Beheer van de watercyclus

Een groot gamma aan diensten

Van filtratietechnologie om lokaal bronwater efficiënt te behandelen tot elektrodialyse voor brakwaterontzilting, SUEZ beschikt over alle apparatuur en chemische oplossingen die nodig zijn om voldoende drinkwater van hoge kwaliteit te produceren.

SUEZ ontwikkelt eveneens oplossingen voor de behandeling van afvalwater die ervoor zorgen dat de lokale gezondheidsnormen worden nageleefd en de watervoorraden worden behouden. Hergebruik van afvalwater kan een alternatief zijn voor lozingen in de natuurlijke omgeving en de beschikbare bronnen vergroten.

Voor meer informatie over onze expertise en knowhow, klik hier.
Contact

Contacteer SUEZ Water Technologies & Solutions