Voor uw inwoners wilt u alleen het beste. Daar horen propere straten, pleinen en gebouwen bij. Kies voor gemoedsrust: beheer uw gemeenteafval in samenwerking met SUEZ.

Afvalinzameling aan huis

Een vlotte afvalinzameling houdt uw gemeente netjes en uw inwoners tevreden. Bij SUEZ nemen we alle aspecten van huis-aan-huisinzameling voor onze rekening. Dankzij onze duurzame en flexibele aanpak zijn we dé partner voor uw gemeente.

Onze aanpak

Beheer van recyclageparken

De inwoners van uw gemeente verwachten dat ze hun afval naar een recyclagepark kunnen brengen. Bent u op zoek naar hulp bij het uitbaten van uw recyclagepark? Dan bent u bij SUEZ aan het juiste adres.

Onze aanpak

Sorteerstraatjes

Nieuwe woonvormen vragen een nieuwe visie op afval- en materialenbeheer. In drukbevolkte wijken blijken sorteerstraatjes een ideale oplossing. Ook voor deze nieuwe vorm van afvalinzameling kunt u bij SUEZ terecht.

Onze aanpak