Samen met u wil SUEZ werken aan propere steden en gemeenten. Als expert in waterbehandeling en afvalbeheer staan wij klaar om de leefkwaliteit in uw gemeente te optimaliseren.
Resource recovery and waste management
Afvalbeheer

Duurzaam afvalbeheer voor een propere gemeente

Alle inwoners van uw gemeente produceren samen heel wat afval. Als bestuur is het belangrijk een goed afvalbeleid te hebben. SUEZ heeft een uitgebreide expertise in afvalinzameling en -verwerking en denkt graag mee over uw afval- en materialenbeheer.
Waterbeheer

SUEZ biedt een aangepaste oplossing die geschikt is voor steden en gemeenten voor de productie van drinkwater en afvalwaterbehandeling.

Via de Business Unit SUEZ Water Technologies & Solutions biedt SUEZ u kant en klare antwoorden.
Bodembeheer

Bodembeheer voor gemeenten

Ontdek de oplossingen die SUEZ steden en lokale overheden aanreikt voor de sanering van vervuild grondwater en vervuilde gronden.