Voor energiecentrales is SUEZ de ideale partner voor waterzuivering en afvalverwerking. We werken voor elke centrale een oplossing op maat uit. We kiezen voor een duurzame aanpak die focust op efficiëntie en veiligheid en de impact van de centrale op milieu en omgeving zo klein mogelijk maakt.
Uw uitdagingen

Hogere energieproductie met een lagere milieu-impact

De vraag naar energie stijgt en zal dat de komende jaren blijven doen. De energiecentrales krijgen de opdracht om aan deze vraag te voldoen, zonder dat de impact op het milieu stijgt. Daarnaast moeten ze ook competitieve prijzen aanbieden, zonder de strenge milieuregels te overtreden of de gezondheid van hun werknemers en de omwonenden in gevaar te brengen.
100%

verwachte stijging van de elektriciteitsproductie tegen 2050
22 000 Twh

de geproduceerde elektriciteit
in 2012
44 000 Twh

de geschatte elektriciteitsproductie in 2050
Onze oplossingen

Sterke operationele en ecologische prestaties

SUEZ werkt voor energieproducenten een oplossing op maat uit voor de behandeling van water en het verwerken van industrieel afval. Dankzij een samenwerkingsverband met SUEZ kunnen energiecentrales efficiënter werken, de risico’s beter onder controle houden en hun impact op het milieu beperken. We zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd en helpen uw bedrijf groeien.
Contact

Benieuwd naar onze aanpak voor uw bedrijf?