Bodembeheer

In een wereld met steeds minder grondstoffen is de sanering van de bodem en het grondwater meer dan ooit belangrijk voor de prestaties van bedrijven. Bent u op zoek naar een totaaloplossing voor de sanering van uw bodem, de opwaardering van vervuilde grond of de zuivering van grondwater? Ontdek wat SUEZ Remediation Europe voor u kan doen.
Expertise

Grondwater- en bodemsanering op maat

SUEZ Remediation is al bijna 25 jaar actief in België en biedt industriële bedrijven oplossingen voor grondwater- en bodemsanering op basis van een echte rehabilitatiestrategie. We nemen alle aspecten van uw project voor onze rekening, van audit over risico-evaluatie tot de rehabilitatie van de sites. Per site werken we een aanpak op maat uit die rekening houdt met de plaatselijke beperkingen en de geldende gezondheids- en veiligheidsnormen.

Voor meer info over onze expertise en knowhow, klik hier.
Producten en diensten

Beproefde saneringstechnieken

De sanering kan ter plekke gebeuren of in een van de verwerkingscentra van SUEZ Remediation. We bieden een volledige waaier aan beproefde of gepatenteerde saneringstechnieken:

- Biologische sanering
- Fysicochemische verwerking
- Thermische desorptie
- Recyclage van vervuilde grond
- Beproefde saneringstechnieken in situ
- Verwerking van verontreinigd water
- Helofytenfilter voor slibontwatering
- Brownfields

Voor meer info over onze producten en diensten, klik hier.

Contacteer SUEZ Remediation Europe

Contacteer ons