Aarschot bespaart dankzij eigen DIFTAR-aanpak

Aarschot koos ervoor om haar DIFTAR-beleid te veranderen van postpaid naar prepaid. Het is een van de troeven die de gemeente uitspeelt in haar vernieuwend afvalbeleid.

Van post- naar prefacturatie

De stad Aarschot kiest doelbewust voor een DIFTAR-systeem voor de huis-aan-huis ophaling. De burger krijgt een chipcontainer voor restafval en – als hij dat wil – ook een voor gft-afval en papier/karton. Hij betaalt geen huur voor het gebruik van die containers, de gemeente rekent een kost aan telkens een container buitengezet wordt om opgehaald te worden. Op die manier doet SUEZ een stop bij zo’n 14.000 aansluitpunten, om er de met een chip uitgeruste rolcontainers te ledigen. Een weging bij de ophaling zorgt voor de tarifiëring per kg. Het is de stad Aarschot die de tarieven bepaalt. Papier/karton wordt gratis opgehaald.

De gemeente had aanvankelijk schrik voor sluikstorters: toeristen of buurtbewoners die hun zakjes restafval rond de container zouden gooien. “Onterecht. De mooi verzorgde, aluminium containers – zonder geurhinder! – passen netjes in ons moderne straatbeeld, dus heeft iedereen er automatisch respect voor. Ook belangrijk: meeuwen hebben geen kans meer.” Omwille van de propere oplossing heeft Goudaillier inmiddels ook een afsluitbare container van 2000 liter voor glasafval bij zijn strandbar staan. “Veel gemakkelijker dan mijn personeel 15 minuten met de rolcontainers met glas te laten wandelen richting glasbak.”

Sterke daling van restafval

Het jarenlang gebruik van DIFTAR maakt dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner de laatste jaren sterk gedaald is. Ivan: ”Van 88 kg per inwoner naar 82,05 kilo restafval in 8 jaar. De Aarschottenaar produceert gemiddeld minder huisvuil en restafval dan de inwoners van andere Vlaamse gemeenten. DIFTAR werkt volgens het ‘de vervuiler betaalt’-principe: burgers zijn zich meer bewust van de kostprijs van hun afval. De incidenten met sluikstorten zijn sinds de invoering van DIFTAR niet toegenomen. Er wordt dan ook streng opgetreden tegen sluikstorters.”

Forse besparing voor de stad

Voor de stad Aarschot valt de kostenbatenanalyse van het DIFTAR-systeem voordelig uit. “De langlopende samenwerking met SUEZ verloopt intussen volgens andere spelregels. De concessieovereenkomst met hen werd vanaf 2015 een overheidsopdracht. Deze loopt tot einde 2024. Het prijskaartje voor de opdracht ‘afvalbeheer’ werd vastgelegd op 2.001.680,71 EUR (cijfer naar bestekvoorwaarden). Met de nieuwe samenwerking met SUEZ kunnen we toch wel enkele honderdduizenden euro’s op jaarbasis besparen.”

Met de samenwerking met SUEZ kunnen we toch wel enkele honderdduizenden euro’s op jaarbasis besparen.

Ivan Op de Beeck-Diensthoofd milieudienst

Brenghoeken voor verdere optimalisatie

De samenwerking met SUEZ dateert al van 2002. De huidige taken van SUEZ zijn: de huis-aan-huisophaling, het beheer van de recyclageparken en het logistieke, financiële en administratieve beheer (inclusief het beheer van database). SUEZ stelt ook de ophaalkalender op en werkt mee aan het sensibiliseren van de burgers, onder meer via het milieumagazine.”

“We denken er samen met SUEZ aan om de afhaalophaling verder te optimaliseren door middel van brenghoeken”, zegt Ivan. “Zo’n brenghoek kan in nieuwe verkavelingen of in grote appartementsblokken de ophaling vergemakkelijken. De eerste brenghoek is al operationeel, de burger vindt er ondergrondse containers voor glas, restafval en papier/karton. Hij betaalt een volumevergoeding via aanmelding met zijn recyclageparkkaart. We bestuderen intussen ook nog andere locaties.”