Total waste management bij Volvo Car Gent

Bij Volvo Car Gent komen de duurzaamheidsambities van de autobouwer en de knowhow en ervaring van SUEZ samen.

Total waste management

Bij Volvo Car Gent rollen de XC40- en V60-modellen van de band. In oktober 2020 kwam daar ook de volledig elektrisch aangedreven XC40 bij. De dynamiek op de Volvo-site is indrukwekkend. We zijn dan ook bijzonder trots dat we sinds 2018 kunnen meewerken aan de continuïteit van de site.

Op basis van onze total waste management-aanpak verfijnen we dagelijks de afhandeling voor de 245 afvalstromen die op de site ontstaan. In 2019 goed voor de verwerking van 20.000 ton afval.
245 +

afvalstromen worden op de site gesorteerd
20.000

ton afval verwerkt in 2019

Snel schakelen

De overeenkomst met Volvo bepaalt dat SUEZ alle afvalstromen verwerkt die op de site vrijkomen. Dat kunnen er tot 245 zijn. Vaak ontstaat een nieuwe afvalstroom onverwacht, bijvoorbeeld als een leverancier onderdelen van de ene levering op de andere in een ander soort folie verpakt. Het komt er in dat geval op aan om snel te schakelen en het nieuwe materiaal te identificeren om het vervolgens op een correcte manier in te zamelen en te verwerken. Af en toe gaat het ook om eenmalige afvalstromen die bijvoorbeeld vrijkomen door bouwwerken op de site.

Voltijdse verbindingsofficier

Onze SUEZ-medewerker, voltijds aanwezig op de site, zorgt voor het beheer van de afvalstromen. Ze verzekert een vlot contact tussen de klant en onze chauffeurs en staat paraat om snel te handelen en advies te verlenen. Een van haar hoofdtaken is controles doen en metingen uitvoeren. Zo monitort ze permanent de aard en het volume van de afvalstromen en stuurt ze waar nodig de ophaalfrequentie bij.

De controles gebeuren voornamelijk in de vier containerparken op de Volvo-site. Op die containerparken staan afzetcontainers en perscontainers waarin we alle afvalstromen verzamelen. Volvo is een pionier in het ‘sorteren aan de bron’. De verschillende afvalstromen worden er onmiddellijk gesorteerd conform de VLAREMA-wetgeving, waardoor elke stroom vervolgens optimaal verwerkt wordt. Omdat het succes van deze aanpak staat of valt met de betrokkenheid van het personeel op de site, besteden we heel wat aandacht aan de opleiding van de werknemers.

Nabijheid

Het is onderdeel van onze total waste management-aanpak om, op basis van onze metingen, het afvoerritme van de afvalstromen correct in te schatten. Half gevulde containers ophalen, betekent immers extra transport en dus een hogere belasting op het milieu. Dankzij de nabijheid van de SUEZ-afvalhub in de Gentse kanaalzone, op amper 7 km van de Volvo-site, worden er heel wat transportbewegingen en CO2-uitstoot vermeden.