Aantal bezoekers stijgt, maar afval blijft onder controle in Planckendael

Afval correct inzamelen is geen eenvoudige klus op een site die toegankelijk is voor het grote publiek. Maar met de slimme hulpmiddelen van SUEZ beheert Planckendael zonder moeite de verschillende afvalstromen.

De organisatie van de afvalinzameling volledig herzien

Wendy Stevens, Manager Preventie, Milieu en kwaliteitszorg bij de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Antwerpen (KMDA): "Vorig jaar hebben we in samenwerking met SUEZ de organisatie van de afvalinzameling volledig herzien. We hebben een zone ingericht voor de containers voor het selectief ingezamelde afval: karton, PMD, hout en restafval. Die containers staan achter het restaurant Toepaja.”

We hebben een zone ingericht voor de containers voor het selectief ingezamelde afval: karton, PMD, hout en restafval.

Wendy Stevens-Manager Preventie, Milieu en kwaliteitszorg bij KMDA

Afvalinzameling slim aanpakken

Het park is groot, het heeft een oppervlakte van bijna 50 hectare. “We moesten de afvalinzameling dus slim aanpakken, rekening houdend met de inrichting van het park en de noodzaak om efficiënt tewerk te gaan”, legt Wendy uit.

Een treintje met rolcontainers

“We hebben een treintje geïnstalleerd dat een inzamelingsronde houdt in het park. De containers op wieltjes worden achter elkaar aan het treintje bevestigd, dat rustig zijn ronde door Planckendael doet en dan naar de zone rijdt waar het containerpark zich bevindt.”

Ruime ervaring pmd-inzameling

“We vragen de bezoekers al tien jaar om pmd-afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te gooien. De bezoekers zijn het ondertussen gewend, die inzameling verloopt dus vlot. De hoeveelheid selectief ingezameld pmd is toegenomen, een teken dat de bezoekers de boodschap goed hebben begrepen. De vuilnisbakken voor restafval en pmd staan uiteraard op strategische plaatsen: daar waar de bezoekers halt houden om te eten of te picknicken.”

Selectieve inzameling uitbreiden

“Het afval dat in de vuilnisbakken voor restafval belandt, bestaat voornamelijk uit verpakkingen. De bezoekers eten namelijk vooral kant-en-klaarmaaltijden. Gaat het park het dan hierbij laten? Hoegenaamd niet. De directie tracht het altijd nog beter te doen. Ze denkt bijvoorbeeld aan de selectieve inzameling van pizzadozen om ze bij het papier- en kartonafval onder te brengen.”

De hoeveelheid afval vermindert indrukwekkend

Op het vlak van resultaten is de hoeveelheid restafval sterk verminderd op alle sites die de KMDA beheert: van bijna 450 ton tot iets minder dan 325 ton in een jaar tijd. Een resultaat dat onder meer te danken is aan het feit dat de blikjes werden vervangen door flesjes. "Daardoor konden we in Planckendael een gedeelte van de fractie restafval naar de pmd-fractie overbrengen, die recycleerbaar is", merkt Wendy op. Nog een indrukwekkend resultaat: de hoeveelheid grof vuil is in één jaar van iets meer dan 100 ton teruggebracht naar ongeveer 25 ton.
- 125 ton

restafval in 1 jaar tijd

- 75 ton
grof vuil in 1 jaar tijd