Recycling

Vanaf 1 april wordt de inzameling van PMD voor bedrijven uitgebreid

Vanaf 1 april 2021 worden de sorteerregels van PMD voor bedrijven uitgebreid. Wat betekent dat concreet?
Fost Plus, verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België, startte begin 2019 met de gefaseerde uitbreiding voor huishoudelijke PMD. De Nieuwe Blauwe Zak laat toe om nog meer plastic verpakkingen in te zamelen en te recycleren. Door deze verpakkingen in 14 aparte materiaalstromen uit te sorteren voor recyclage, geeft de Nieuwe Blauwe Zak een stevige impuls aan een circulaire verpakkingseconomie, waarbij materialen steeds een nieuw leven krijgen. In 2021 zal de Nieuwe Blauwe Zak voor alle burgers geïntroduceerd zijn.