Circulaire economie

SUEZ heeft een innovatief proces ontwikkeld om non-ferrometalen uit bodemassen te herwinnen

Bij SUEZ streven we ernaar om steeds meer materialen terug te winnen uit afval en deze te verwerken tot herbruikbare, circulaire grondstoffen. Dankzij een zelfontwikkeld proces, Valomet genaamd, kunnen fijne restfracties uit bodemassen, die voordien niet recycleerbaar waren, vanaf nu uitgezuiverd worden en opnieuw als grondstof dienen.
Ook uit de restproducten die ontstaan nadat afval is verwerkt, maakt SUEZ weer nieuwe grondstoffen. Bodemassen vormen bijvoorbeeld een vast restproduct van de afvalenergiecentrales. Ze werden al gebruikt om wegen en landingsbanen aan te leggen of om, vermengd met cement, stapelbare bouwblokken (Valoblock) te produceren. SUEZ gaat nog een stap verder en haalt met het zelfontwikkelde Valomet-proces non-ferrometaaldeeltjes van 0-20mm uit de verwerkte bodemassen. SUEZ opent eind 2018 in de Gentse haven de eerste Europese fabriek die deze waardevolle grondstoffen zal recupereren en doet dat met de steun van de Vlaamse regering.

“Bij de verwerking van bodemas kreeg de fijne restfractie – voornamelijk plastics, aluminium en koper – tot op vandaag geen tweede leven. Bij Valomet worden de metalen verder uitgezuiverd om deze vervolgens opnieuw in de productieketen te brengen. Valomet zorgt ervoor dat er een zuiverheid tot 96% kan worden bekomen en dit op het einde van de afvalverwerkingsketen: een heuse “zero-waste” oplossing dus,” legt Karen De Boeck, Business Manager SUEZ Energy from Waste, uit.

Het Valomet pilootproject startte in november 2015 in Gent. Concentraten van metaalhoudende stromen uit bodemassen werden er verwerkt en gescheiden. SUEZ slaagde erin om op één jaar tijd zo’n 1.300 ton fijne metalen deeltjes te onttrekken en weer in de productieketen te brengen (via metaalsmelterijen en -raffinaderijen). Op die manier werden sinds 2015 heel wat tonnen aluminium en zwaardere nonferrometalen zoals koper, lood en zink gerecupereerd.

SUEZ start begin 2018 met de bouw van een nieuwe industriële eenheid in de Gentse haven die eind 2018 al operationeel moet zijn. Het doel van de nieuwe site is om de productiecapaciteit van de pilootsite te vertienvoudigen en tegen 2019 tot 12.000 ton per jaar te verwerken. SUEZ streeft in al haar projecten naar duurzaamheid. De Gentse haven is de ideale locatie voor de nieuwe site, omdat met die locatie de belasting op het milieu en de mobiliteit tot een minimum wordt beperkt.

Omwille van de doorgedreven investeringen in onderzoek, technologie en opleiding die met de ontwikkeling van een dergelijke installatie gepaard gaan, is SUEZ verheugd de steun van de Vlaamse regering te ontvangen. Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, zegt daarover: “De Vlaamse Regering investeert 1 miljoen euro in de opstart van de nieuwe zero-waste fabriek in Gent. Deze nieuwe fabriek zorgt ervoor dat de activiteiten van SUEZ in Gent verankerd worden en dat is heel goed nieuws voor de lokale economie en tewerkstelling. De Vlaamse steun stimuleert het internationale SUEZ bovendien om te blijven investeren in de circulaire economie in Vlaanderen.” Valomet past volledig in de bedrijfsvoering van SUEZ, die doordrongen is van de circulaire economie. Philippe Tychon, General Manager, SUEZ Recycling and recovery Belgium duidt: “Het koperconcentraat dat Valomet produceert, heeft een zuiverheid van ongeveer 70%. Dat is een concentratie die 30 keer hoger ligt dan bij het uit de klassieke mijnbouw ontgonnen koper. Bovendien wordt door deze vorm van recyclage 20 keer minder energie verbruikt dan in de klassieke mijnbouw.”

Met deze productie-installatie wordt SUEZ een van de pioniers in de recuperatie van fijne metaaldeeltjes. De stromen die Valomet zal verwerken, zullen van overal in Europa (België, Frankrijk, VK, Polen, …) komen. De Groep SUEZ positioneert zich zo opnieuw als producent van circulaire grondstoffen van hoge kwaliteit.