Circulaire economie

Propere stad, gelukkige inwoners

Meer en meer gemeente- en stadsbesturen beseffen dat nette straten en pleinen bijzonder gewaardeerd worden door de inwoners. SUEZ helpt hen deze visie te realiseren. Welke gemeenten tonen het beste voorbeeld?
U kent het fenomeen: naast een glasbol moeten maar enkele lege flessen staan, of iedereen gaat ervan uit dat de bol vol is en deponeert zijn afval er ook naast. Het is een schoolvoorbeeld van de ‘Broken Window Theory’, een term waarmee twee Amerikaanse wetenschappers begin jaren tachtig kwamen. Die stelling zegt dat omgevingen die al vervuild zijn, nog meer vervuiling en zelfs criminaliteit aantrekken. Hierdoor onstaat een soort sneeuwbaleffect dat nog maar moeilijk te stoppen valt en steekt er al snel een onveiligheidsgevoel de kop op.

Het is maar een van de redenen waarom stads- en gemeentebesturen de laatste jaren steeds alerter worden voor zwerfvuil en waarom ze streven naar voldoende vuilbakken, propere straten en pleinen. Een nette gemeente is goed voor het imago van de stad en komt tegemoet aan de verzuchtingen van de inwoners. Politici zijn hier dan ook gevoelig aan.

Knokke, Tongeren, Maasmechelen: een slimme aanpak


We leveren advies, van aankoopbeleid tot de opruim van het festival, telkens om maximaal duurzaam te werken. Zo adviseerden we al om kartonnen verpakking van hamburgers te vervangen door beter recycleerbare papieren verpakking. Een kostenbesparing voor de organiserende vzw in kwestie.

Het onderhouden van de openbare netheid vereist wel een flinke inspanning van de stadsdiensten en hun personeel. Sommige steden verkiezen dan ook om een deel van het werk uit te besteden aan SUEZ.

  • In Knokke bijvoorbeeld zorgt SUEZ er in de zomer voor dat de vuilbakken minstens twee keer per dag worden leeggemaakt.
  • In Tongeren wordt het stadscentrum door SUEZ-personeel manueel geborsteld. Voor dat laatste is een goede reden: met de hand kan je immers onder en tussen geparkeerde auto’s borstelen. Bovendien kan je ook aan de slag tussen 8 en 17 uur, uren die in het drukke stadscentrum niet interessant zijn voor een langzaam rijdende borstelauto.
  • In Maasmechelen staat SUEZ in voor de opruiming van de stadspleinen op het einde van de wekelijkse markt. Dankzij de afvalcontainers met een chip, die gewogen worden, krijgt elke marktkramer een gepersonaliseerde factuur. Laat hij veel afval achter, moet hij veel betalen. Ruimt hij zelf netjes op, dan is de factuur mild.

Natuurlijk is het ook zaak om de bevolking te sensibiliseren en te betrekken bij het proper houden van de omgeving. De communicatiedienst van de gemeente heeft hier een waaier aan mogelijkheden. Krijgen onderwerpen als afval beter sorteren, sluikstorten tegengaan en zwerfvuil vermijden genoeg aandacht op de website of in krantjes en folders voor de bevolking? Een postercampagne in samenwerking met de middenstand? Een samenwerking met lokale jeugdbewegingen of jeugdhuizen? Soms kan dat op een ludieke manier: in Antwerpen bijvoorbeeld zongen de vuilbakken liedjes wanneer mensen er iets in deponeerden: “Simply the Best” van Tina Turner of “Drop it like it’s hot” van Snoop Dogg. In andere gevallen helpt de technologie een handje.