Medewerkers van SUEZ Belgium leggen in één weekend 14.314 kilometer af om strijd tegen coronavirus te ondersteunen

Afvalverwerkingsbedrijf schenkt € 20.000 aan het Rode Kruis na SUEZ Belgium Challenge

Om de strijd tegen COVID-19 te ondersteunen, organiseerde SUEZ Recycling & recovery Belgium afgelopen weekend de SUEZ Belgium Challenge. Tijdens deze ludieke uitdaging voor de medewerkers van het bedrijf werden sportactiviteiten en liefdadigheidsondersteuning gecombineerd. In het kader van deze Challenge, stelde SUEZ aan haar medewerkers voor om van 19 tot 21 juni een sportieve activiteit te beoefenen (wandelen, hardlopen, fietsen, enz.) en het aantal afgelegde kilometers tijdens deze 3 dagen bij te houden en via Strava door te sturen (vergezeld van een selfie voor deze gelegenheid). De uitdaging werd enthousiast onthaald door de medewerkers van SUEZ, die dit weekend samen 14.314 kilometer hebben afgelegd. In totaal zal SUEZ daarom € 20.000 schenken aan het Belgische Rode Kruis om de organisatie in deze moeilijke periode te ondersteunen.
Voor elke kilometermijlpaal die door alle deelnemers (5.000, 10.000 en 12.500 km) werd overschreden, heeft SUEZ zich ertoe verbonden een donatie te doen aan het Belgische Rode Kruis. De medewerkers van SUEZ hebben de doelstelling met bijna 2.000 kilometer overtroffen. Ze hebben 10.986 km gefietst, 953 km gelopen en 2.375 km gewandeld tijdens 700 activiteiten afgelopen weekend.

Hoewel het coronavirus er de SUEZ-sporters niet van weerhield de uitdaging aan te gaan, werden de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. De SUEZ Belgium Challenge hield rekening met de social distancing maatregelen en zorgde er tegelijkertijd voor dat sportactiviteiten alleen werden uitgevoerd met mensen uit dezelfde bubbel.

Philippe Tychon, General Manager van SUEZ Recycling & recovery Belgium & Luxemburg: "Met de SUEZ Belgium Challenge wilden we via het Rode Kruis de mensen die dagelijks strijden voor onze gezondheid en veiligheid steunen. Door deze uitdaging te organiseren, wilden we ook een leuke sportactiviteit promoten bij onze medewerkers. Zij hebben zich tijdens de crisis bijzonder ingezet bij het in stand houden van essentiële activiteiten op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. Wij zijn hen hier erg dankbaar voor.”

Daarnaast versterkt de SUEZ-Group met hoofdzetel in Parijs, die al partner is van het Rode Kruis, haar steun aan diverse solidariteitsacties in Frankrijk. Het gaat dan vooral om hulp bij de dagelijkse preventie voor de werknemers van de organisatie, de productie van maskers en de ondersteuning van essentiële activiteiten die door de werknemers van het Rode Kruis in het kader van integratiecursussen worden uitgevoerd.