Circulaire economie

Indaver en SUEZ bouwen energiecentrale voor niet-recycleerbaar houtafval in de Waaslandhaven

SUEZ en Indaver slaan de handen in elkaar voor de bouw van een nieuwe verwerkingsinstallatie om niet-recycleerbaar houtafval te verwerken tot groene energie. Het gaat om een fractie houtafval dat niet meer verwerkt kan worden tot nieuwe houtproducten, maar via E-Wood toch optimaal benut wordt.
Indaver en SUEZ hebben een vergunningsprocedure lopen voor de bouw van een nieuwe verwerkingsinstallatie voor niet-recycleerbaar houtafval. De investering bedraagt 100 mio EUR. De installatie krijgt de naam E-Wood of energie uit houtafval. De installatie zal circa 180.000 ton houtafval per jaar verwerken. De energie die vrijkomt bij dit proces wordt omgezet tot elektriciteit en ingezet als stoom op het industriële stoomnetwerk van Ecluse. Door dit houtafval als grondstof te benutten voor de productie van groene energie, past deze installatie in de duurzaamheidsdoelstellingen van Vlaanderen.

Integratie op de Indaver site in Doel


De nieuwe E-Wood installatie wordt ingeplant op de Indaver site in de Waaslandhaven. Indaver en SUEZ baten samen al andere installaties op deze site uit. E-Wood wordt aldus geïntegreerd op een site waar reeds bestaande infrastructuur voor de productie van energie beschikbaar is zoals 3 turbines (totaal 85 MW) en een stoomleiding voor 160 MW hogedruk processtoom.

E-Wood, energie uit houtafval


E-Wood zal jaarlijks 180 000 ton houtafval kunnen verwerken.

Het betreft houtafval dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecycling zoals bijvoorbeeld behandeld houtafval, houtig materiaal uit composteringsinstallaties of rottend hout. Deze fractie kan niet meer gerecycleerd worden tot nieuwe houtproducten, maar kan wel nog nuttig ingezet worden als grondstof voor de productie van groene energie.

De opslag en de verwerking gebeuren in een overdekte hal. Het houtafval zal thermisch verwerkt worden via wervelbedtechnologie. De installatie beschikt over een intensieve rookgasreiniging. De installatie zal 20MW elektriciteit produceren. De resterende stoom kan geleverd worden aan het stoomnetwerk van Ecluse. De energie die vrijkomt is een permanent beschikbare, groene energiebron. Dit biedt opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van economische activiteiten in de haven. Met E-Wood kunnen we onze klanten een grotere garantie op continuïteit van de energievoorziening bieden. Bovendien zal de groene stroom de ecologische voetafdruk van de stroomafnemers gevoelig verbeteren.

Bijdrage in de (Vlaamse) doelstellingen voor hernieuwbare energie


Het Europese Klimaat- en Energiepakket legt ambitieuze doelstellingen vast voor 2020 en 2030 met onder meer een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik (20% in 2020 en 30% in 2030). Vlaanderen heeft nood aan groene energie om deze klimaatdoelstellingen te realiseren. Met de nieuwe E-Wood installatie voor de verwerking van niet-recycleerbaar houtafval staat Vlaanderen een stap dichter bij het realiseren van deze doelstellingen.

Duurzaam afvalbeheer in de circulaire economie


In een circulaire economie worden materialen zoveel mogelijk en efficiënt hergebruikt. Bedrijven als Indaver en SUEZ, actieve spelers op vlak van duurzaam afvalbeheer en beiden partners in het nieuwe E-Wood project, spelen hierin een essentiële rol.

Éric Trodoux, COO van SUEZ Recycling and recovery BeNeLux & Germany: "E-Wood belichaamt één van de stappen in de grondstoffenrevolutie die SUEZ wil realiseren: we sorteren en recycleren, en gebruiken de niet-recycleerbare fractie om hernieuwbare energie op te wekken. Het project verankert ons ook verder in de haven: overheids- en privébedrijven zullen beroep kunnen doen op ons voor de gehele waardeketen, van inzameling- en sorteeroplossingen (Luithagen), over recyclage van glas (High 5), tot energieterugwinning voor niet-recycleerbaar vast afval en slib (SLECO en E-Wood).”

Paul De Bruycker, CEO Indaver: “Afval is geen eindproduct, het is een fase in de levensloop van een materiaal. Met E-Wood winnen we groene energie terug uit afvalhout. Dit project is een voorbeeld van het duurzaam engagement van de industrie om de klimaatdoelstellingen mee te realiseren.”

Aanvoer en verwerkingsproces


SUEZ en Indaver zullen elk de helft van de capaciteit in portefeuille nemen en onafhankelijk van elkaar vermarkten. Met dit initiatief bieden Indaver en SUEZ hun klanten in voornamelijk België en bij uitbreiding Noordwest Europa een duurzame en competitieve oplossing aan voor het door hen geproduceerde niet-recycleerbare houtafval. Met de nieuwe installatie kan er meer groene energie geproduceerd worden in Vlaanderen.

Planning


De vergunningsprocedure voor de installatie loopt nu. De installatie zou operationeel zijn in 2021.