Financiële resultaten van het 3e kwartaal 2020

De strikte uitvoering van het plan SUEZ 2030 leidt tot uitstekende resultaten in Q3 De doelstellingen voor de omzet en de EBIT in H2 worden bevestigd De raad van bestuur wordt versterkt met de komst van twee nieuwe bestuurders

 • De resultaten van het derde kwartaal van 2020 zijn beter dan verwacht:
  • Organische groei van de omzet met +0,4 % in Q3, vooral door het segment Environmental Tech & Solutions, naar 4.396 miljoen euro in Q3 en 12.562 miljoen euro sinds het begin van het jaar
  • EBIT naar 336 miljoen euro in Q3 en 413 miljoen euro sinds het begin van het jaar
 • Doelstellingen voor de omzet en de EBIT in H2 2020 bevestigd 1:
  • Organische daling verwacht van de omzet van H2 2020 van -4 % tot -2 % ten opzichte van H2 2019
  • EBIT voor H2 2020 geraamd op ongeveer 600 tot 650 miljoen euro
 • Sterke daling van de nettoschuld tot 10.291 miljoen euro in vergelijking met 30 september 2019 en 30 juni 2020
 • Sterke commerciële dynamiek: diverse contracten gewonnen in Azië en de Verenigde Staten; een versterkte pijplijn van opportuniteiten
 • Raad van bestuur versterkt met de coöptatie van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders: de heer Bertrand Meunier, voorzitter van de raad van bestuur van Atos, en de heer Jacques Richier, algemeen directeur van Allianz France.


Philippe Varin, voorzitter van de raad van bestuur van SUEZ, verklaarde over de versterking van de raad van bestuur: Namens de raad van bestuur ben ik verheugd de heer Bertrand Meunier en de heer Jacques Richier als onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur te mogen verwelkomen. Ze hebben allebei een uitzonderlijke internationale ervaring in zowel financiële investeringen en technologie als risicomanagement. De raad van bestuur van SUEZ wordt versterkt met deze nieuwe competenties die de belangen van de onderneming en haar strategie mee zullen verdedigen. Ik wil ook Isidro Fainé Casas en Francesco Caltagirone bedanken voor hun betrokkenheid bij de uitvoering van SUEZ 2030 en ik ben blij met de niet-aflatende steun van Criteria Caixa als grootaandeelhouder van SUEZ. Philippe Varin, voorzitter van de raad van bestuur van SUEZ

Bertrand Camus, algemeen directeur van SUEZ, voegde nog het volgende toe over de prestaties van de Groep: De strikte uitvoering van het strategisch plan SUEZ 2030 heeft geleid tot resultaten in het derde kwartaal die onze aanvankelijke verwachtingen overtreffen, zowel voor de organische groei van de omzet als voor de winstgevendheid. We kunnen dus onze doelstellingen voor de omzet en de EBIT voor het tweede semester bevestigen.

De uitvoering van SUEZ 2030 is op alle vlakken een succes: ons prestatieplan verhoogt onze winstgevendheid en genereert meer cash, waardoor onze schuld afneemt; het programma voor de rotatie van activa vordert snel en stelt ons in staat te herinvesteren om onze groei te stimuleren; en last but not least boeken onze verkoopteams talrijke successen die leiden tot innovatieve oplossingen voor onze klanten.

Het is onze verantwoordelijkheid om de waarde van SUEZ voor al onze stakeholders te laten groeien. Onze belangrijkste doelstelling is dan ook om deze strategie, die de Groep in staat stelt om de kansen van het komende decennium te grijpen, verder uit te voeren. Tegelijkertijd willen we tastbare resultaten leveren en vanaf vandaag waarde creëren voor al onze aandeelhouders, wat bevestigd wordt door onze resultaten van het derde kwartaal.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om onze medewerkers nogmaals te bedanken: zij hebben zich onvermoeibaar ingezet om onze essentiële diensten tijdens deze gezondheidscrisis te leveren, terwijl ze onophoudelijk een transformatie uitvoeren om ons industriële project te ontwikkelen ten dienste van al onze stakeholders. Bertrand Camus, algemeen directeur van SUEZ

1 Onze vooruitzichten voor H2 2020 zijn vooral gebaseerd op de veronderstellingen dat wisselkoersen en grondstofprijzen constant blijven en dat er niet opnieuw een algemene lockdown komt op regionaal niveau.

 

Klik hier om het volledige persbericht te lezen.