Uitbreiding van de publiek-private samenwerking voor de bouw van een nieuw sorteercentrum voor PMD-zakken met uitgebreide inhoud in Cœur du Hainaut

De intercommunales IDEA en IPALLE en twee privéspelers, de groep SUEZ en de groep VANHEEDE, hebben hun partnership geofficialiseerd voor de bouw van het sorteercentrum voor de verwerking van uitgebreide PMD-zakken van Valodec in Ghlin-Baudour.
Op vrijdag 7 februari 2020 hebben de intercommunales IDEA (Coeur du Hainaut) en IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen), en twee privéspelers gespecialiseerd op het gebied van milieu, de groep SUEZ en de groep VANHEEDE, hun partnership geofficialiseerd voor de bouw van het sorteercentrum voor de verwerking van uitgebreide PMD-zakken van Valodec in Ghlin-Baudour. Deze publiek-private samenwerking, initieel opgezet tussen SUEZ en IDEA, evolueert zo van twee naar vier partners met het oog op nog meer circulaire economie in Henegouwen.

Vandaag staat Valodec via het centrum van Cuesmes in voor het sorteren van PMD dat wordt opgehaald in een regio met meer dan 600.000 inwoners. Het sorteercentrum van Cuesmes werd meer dan 15 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien is er veel veranderd en is het toe aan een hervorming om te beantwoorden aan de hedendaagse vereisten voor het sorteren en recycleren van de verschillende materialen die via PMD-zakken of containerparken worden ingezameld. Dat was de aanzet tot een denkoefening in 2017 rond een innovatie industrieel project.

Innovatief sorteercentrum aangepast aan uitgebreide PMD-inzameling


Fost Plus leidt nu al bijna vier jaar de testcase 'P+MC' om nieuwe ophaalscenario's te testen gericht op de uitbreiding van de inhoud van PMD-zakken met meer soorten plastic. Zes Belgische gemeenten, waaronder Frameries, waren met de steun van intercommunale Hygea partner van dit project dat zich toespitst op het inzamelen van nieuwe huishoudelijke verpakkingen in hard en zacht plastic (bovenop de gebruikelijke verpakkingen) zoals vlootjes, potten, schaaltjes, folie, enz.

In december 2017 communiceerde Fost Plus over het gekozen scenario - meer bepaald één enkele blauwe zak voor alle soorten plastic - en sinds januari 2019 wordt de inzameling van uitgebreide PMD geleidelijk aan uitgerold in heel België.
“We zijn er trots op dat we in twee opzichten op de zaken vooruitliepen. Om te beginnen via ons engagement met zusterbedrijf Hygea, zodat Frameries zou worden geselecteerd om het scenario te testen dat ons het meest relevant leek in termen van zowel sorteerrichtlijnen als recyclagemogelijkheden. En ten tweede via de bouw van een innovatief sorteercentrum voor uitgebreide PMD,” stelt Caroline DECAMPS, algemeen directeur van IDEA.

Het sorteercentrum Valodec, dat operationeel wordt in het 2e trimester van 2021, zal een innovatief en evolutief centrum zijn omdat het zich kan aanpassen aan de uitbreiding van de sorteervoorschriften. Het centrum zal tegelijk nieuwe soorten plastic en het gebruikelijke PMD kunnen sorteren. “De SUEZ Groep heeft Europese ervaring in dit soort uitgebreide afvalsortering”, verduidelijkt Philippe Tychon, General Manager van SUEZ Recycling and Recovery in België. “Om het verwachte kwaliteitsniveau te garanderen, wordt het centrum uitgerust met de meest geavanceerde technieken – optisch sorteren, lucht- en ballistische afscheiders - met name voor het sorteren van folies en plastic bakjes. Op termijn willen we ook zwart plastic sorteren (bijvoorbeeld de aardbeienbakjes) en dat zou een primeur zijn in België”.

Publiek-private samenwerking met 4 partners


Om deze nieuwe sorteerinstallatie optimaal te laten functioneren, deed Valodec in 2018 een oproep tot kandidaatstelling om de aanvoer van PMD uit te breiden. Twee bedrijven toonden al snel belangstelling om deel te nemen aan het ambitieuze project: de intercommunale IPALLE met alle uitgebreide PMD-tonnages die opgehaald worden in de 23 gemeenten van Picardisch Wallonië en de 7 gemeenten van Zuid-Henegouwen, en het bedrijf VANHEEDE, een privéspeler die gespecialiseerd is in het inzamelen en verwerken van afval. De 4 partners maakten hun deelname officieel binnen de nv Valodec met als doel de ontwikkeling van een nieuw sorteercentrum voor uitgebreide PMD. Door dit bredere partnerschap kunnen er meer huishoudelijke verpakkingen worden gesorteerd en gerecycleerd in een groter gebied.

“We doen onze job met passie en dus engageren we ons vol vertrouwen voor het project rond het ‘sorteercentrum P+MD Valodec’. We steunen de ontwikkelingen die duurzame waarde creëren, zowel voor de samenleving als voor de gemeenschap. Op naar een circulaire economie, op een duurzame manier!” , benadrukt David VANHEEDE, CEO van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

Lokale oplossing die jobs creëert


De site van ± 3 hectare die voor de uitvoering van dit project werd gekozen, ligt op het grondgebied van Coeur du Hainaut binnen het bedrijvenpark Ghlin-Baudour Nord, en is in het bijzonder bestemd voor industriële activiteiten.

“Dit innovatieve project in het kader van een sterke publiek-private samenwerking beoogt de voortzetting én ontwikkeling van de bestaande activiteiten van Valodec”
, legt Jacques Gobert uit, voorzitter van IDEA. “Als publieke speler is het voor ons van essentieel belang om sterke projecten te ontwikkelen die rekening houden met het milieu en die economisch efficiënt zijn”.

In termen van werkgelegenheid en om optimaal te functioneren, moet het project 43 medewerkers inschakelen. Vandaar dat niet alleen het huidige aantal jobs gegarandeerd moet blijven, maar dat er ook nieuwe jobs moeten bij komen (± 20 extra jobs), zonder rekening te houden met de indirecte tewerkstelling die nodig is voor de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de nieuwe installatie.

Kerncijfers:

  • Verwerkingscapaciteit: +/- 5 000 blauwe zakken/uur, dat is 50 000 ton gesorteerd uitgebreide PMD/jaar met mogelijkheid tot evolutie en uitbreiding
  • Valodec zal evolueren van 7 naar 14 gesorteerde fracties voor afval van huishoudelijke verpakkingen
  • Sortering van uitgebreid PMD-afval van meer dan 2 miljoen inwoners van verschillende Belgische intercommunales en in het bijzonder in Coeur du Hainaut en Picardisch Wallonië
  • 43 jobs (behoud van de huidige jobs + creatie van +/- 20 extra jobs)
  • Investering van meer dan 30 miljoen euro

Sleutelfases van het project:

  • Eind maart 2019: ontvangst van alle offertes van de kandidaten in het kader van de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van een sorteercentrum voor uitgebreide PMD
  • Juni 2019: gunning van de opdracht voor het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van een nieuwe fabriek aan de tijdelijke vennootschap Jan De Nul-Vauché voor een bedrag van meer dan 30 miljoen euro
  • Mei 2020: opstart van de werken
  • 2e trimester 2021: het sorteercentrum is operationeel