Restafval inzamelen, maar dan zonder al de rest!

Vandaag dienen Vlaamse bedrijven meer dan 22 recycleerbare stromen apart in te zamelen.

Want recycleerbaar betekent herbruikbaar. Door materialen te hergebruiken en gevaarlijke producten veilig te verwerken, draagt SUEZ in belangrijke mate bij aan het behoud van ons milieu en verlaagt de CO2-uitstoot aanzienlijk. Goed voor iedereen dus!

Sinds afgelopen september brengt OVAM het sorteergedrag van Vlaamse bedrijven in kaart. Elke container met bedrijfsrestafval, groot of klein, wordt gecontroleerd en gescreend op de aanwezigheid van  recycleerbare materialen. 
Samen met u wordt de strijd aangegaan tegen alle waardevolle materialen, die in de afvalenergiecentrales dreigen te verdwijnen.

Wist u dat de Vlaamse overheid de heffingen voor de verbranding van restafval in 2022 zo goed als verdubbelt?

Alle reden dus om uw bedrijfsrestafval zoveel mogelijk te beperken. Meer dan 22 stromen apart inzamelen, daar gaat SUEZ voor en niks minder. Voor elke afvalstroom hebben we de juiste oplossing voor u. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw factuur!

Wellicht zijn niet alle 22 afvalstromen aanwezig in uw bedrijf, want elk bedrijf is anders. Wij helpen u om in kaart te brengen hoe u het beste al uw afvalstromen beheert: via rolcontainers in verschillende maten, afzetcontainers, zakken voor verschillende stromen, oplossingen voor niet-gevaarlijk afval én voor gevaarlijk afval, … 

Vragen? Neem contact op ons op, we helpen u graag verder. 

Oh ja, vergeet niet uw VLAREMA-contract te ondertekenen! Zo geeft u aan dat u volgens de regels van de kunst uw afval scheidt èn bent u in lijn met de wetgeving.

 

Teken uw VLAREMA contract in Easy Waste.

of

Download hier uw blanco VLAREMA-contract.