Circulaire economie

Blijf op de hoogte van het VLAREMA dankzij SUEZ

Om tot een meer duurzaam milieu te komen, dient men ook op een duurzame manier om te gaan met afval en materialen. Om dit in goede banen te leiden legt de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) verplichtingen op over het afvalbeheer van bedrijven. Deze zijn samengevat in het Materialendecreet en VLAREMA. SUEZ helpt u om uw bedrijf in regel te stellen met deze wetgeving.