Energie

SUEZ beheert het afval van 140 Belgische vaccinatiecentra

Een aspect dat niet zo vaak aan bod komt in de strijd tegen het coronavirus is de verwerking van het medisch afval. En toch is het een belangrijk onderdeel in het beheer van de gezondheidscrisis.
Naast de inzameling van medisch afval in ziekenhuizen en woonzorgcentra beheert SUEZ vandaag ook het medisch risicoafval van 140 vaccinatiecentra – of nagenoeg alle vaccinatielocaties – die België rijk is. Deze essentiële opdracht vereist een smetteloze organisatie ten dienste van de gezondheidsautoriteiten en de bevolking. Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

Veiligheid boven alles

Alle medisch afval, zoals gebruikte naalden, injectiespuiten en vaccinflesjes worden beschouwd als risicoafval. In tegenstelling tot niet-gevaarlijk medisch afval houdt dit materiaal een potentieel besmettingsgevaar in. Daarom bepaalt een strikt protocol dat de vaccinatiecentra dit soort afval nauwgezet moeten sorteren en opslaan in speciale containers en vaten. Deze worden vervolgens verzegeld en later door een erkende afvalinzamelaar, zoals SUEZ, opgehaald. Tijdens het hele verwerkingsproces van dit afval moet elk bijkomend gezondheidsrisico worden vermeden.

Nagenoeg alle vaccinatiecentra in België

SUEZ haalde de contracten binnen voor de ophaling en verwerking van het medisch afval afkomstig van 140 vaccinatiecentra. Het gaat om 38 centra voor rekening van AVIQ (Wallonië), 95 centra van de Vlaamse overheid en 7 centra voor rekening van het Rode Kruis en verscheidene ziekenhuizen in het Brussels Gewest.

In ieders belang

De inzamelingen zelf gebeuren maandelijks, met eventuele bijsturingen indien nodig. Vicky Daeninck, Account Manager Public and Health Care, verklaarde in dat verband: “Onze commerciële teams, de planningdienst en de chauffeurs zijn sinds het begin van het project onophoudelijk aan het werk om het tempo van de vaccinatiecampagne bij te houden." Verandering van containertypes, extra pallets, dringende leveringen en inzamelingen ... Alles wordt in het werk gesteld om het gevaarlijk afval op een efficiënte manier te verwerken. En dit in ieders belang!

Onder streng toezicht

Het ingezamelde afval wordt door speciaal opgeleide medewerkers afgevoerd naar de vestigingen van Ipalle of Indaver, de twee Belgische installaties voor energieterugwinning, gespecialiseerd in de verwerking van gevaarlijk medisch afval. Meteen bij aankomst wordt het afval vernietigd. Deze verwerkingsmethode (energieterugwinning) sluit alle mogelijke gezondheidsrisico's uit en voldoet tevens aan strenge milieunormen. Bovendien wordt de warmte die vrijkomt tijdens de verwerking benut als alternatieve energiebron om elektriciteit op te wekken.