ISCC

ISCC benadert duurzaamheid als een keten.

ISCC-certifcaat

De eigen verklaringen voor de levering van afgewerkte bak- en braadolie op deze pagina vormen een geldig onderdeel van het contract tussen SUEZ en haar klanten. De eigen verklaringen worden aan de klant voorgelegd, hetzij in het kader van het contract, hetzij in het kader van de algemene voorwaarden. Indien de eigen verklaringen deel uitmaken van het schriftelijke contract, worden ze geacht te zijn aanvaard vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract. Indien de eigen verklaringen in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden ze geacht te zijn aanvaard indien de klant zijn of haar bezwaar niet binnen 14 dagen na het voorleggen van de algemene voorwaarden aan SUEZ toelicht. Indien de klant geen bezwaar maakt, wordt dit beschouwd als een overeenkomst met de algemene voorwaarden. De eigen verklaringen worden geacht te zijn aanvaard na het verstrijken van de 14 dagen.