Positief bijdragen aan de toekomst van onze aarde

De mensheid verbruikt steeds meer natuurlijke grondstoffen dan de aarde kan hernieuwen. Elk jaar valt de datum van Earth Overshoot Day dus vroeger en vroeger. Bij SUEZ zetten we ons in om deze datum terug te dringen. Onze activiteiten zijn dan ook direct gelinkt aan het klimaat. Onze ambitie? Innovatieve oplossingen bedenken om de steden en industrieën te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Een duurzame omgeving

De schaarste van de natuurlijke grondstoffen is een uitdaging die ons mobiliseert en toekomstige generaties beïnvloedt. Vandaag wordt elke 24 uur 10 miljoen ton afval geproduceerd, en slechts 2,5 % van het water op onze planeet is zoet water. Daarom heeft SUEZ zich ten volle geëngageerd om samen te bouwen aan een duurzame omgeving, nu. 

Werken bij SUEZ, dat is kiezen voor een boeiende carrière in een snel evoluerende sector en helpen de toekomst van volgende generaties te waarborgen. Rond deze thema’s zetten SUEZ-medewerkers zich dagelijks in:

- Ontwikkelen van circulaire oplossingen die bijdragen aan een milieuvriendelijke economie;
- Ontwikkelen van alternatieve grondstoffen om de schaarse natuurlijke hulpbronnen te behouden;
- Diensten ontwikkelen die tegemoet komen aan de behoeften van burgers;
- Beschermen van oceanen, rivieren en grondwater tegen vervuiling;
- Bevorderen van duurzame landbouw;
- Landen met watertekorten voorzien van drinkwater van hoge kwaliteit.

Wanneer je aan de slag gaat bij SUEZ Recycling & recovery Belgium, word je lid van de grote SUEZ-familie. SUEZ telt ongeveer 90 000 medewerkers, werkzaam op 5 continenten, onder één en dezelfde vlag: “SUEZ".

De 1.900 medewerkers actief in België hebben in 2018 mooie resultaten behaald:
2,6 miljoen

ton afval ingezameld
3 miljoen

ton afval verwerkt
> 89%

van het afval wordt hergebruikt