Oost-Vlaanderen krijgt primeur van klmiaatbewuste afvalinzameling

SUEZ en RENEWI starten een duurzaam proefproject: voortaan halen ze gezamenlijk containers met PMD-bedrijfsafval van hun klanten in Oost-Vlaanderen op. Het proefproject kreeg de naam ‘Collecting together for you’. Beide afvaldienstverleners bundelen de krachten door deze inzameling vanaf 2 maart 2020 te combineren in één inzamelroute. Ze leveren hiermee een concrete bijdrage aan de leefbaarheid in Oost-Vlaanderen. Het project loopt in samenwerking met, en onder begeleiding van, het Vlaams Instituut voor de Logistiek.